سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مصالحه

شنبه 92 اردیبهشت 28

زلف تو باز این دل دیوانه را
حلقه در افکند و به زنجیر کرد

عطار 


نظر [ نظر]